Kontakt

BUDOWY I REMONTY

Izolowanie I Osuszanie Budynków

Sławomir Tomaszewski

ul.Witosa 28/1

43-600 Tarnowskie Góry

tel: +48 885-963-021

biuro@pogotowie-remontowe.pl


Powyższe dane teleadresowe przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług firmy.

W żadnym wypadku nie wyrażam zgody na przetwarzanie zawartych na tej stronie danych w jakiejkolwiek formie lub przy pomocy jakichkolwiek baz danych bez uprzedniej pisemnej zgody, zwłaszcza w zakresie działań marketingowych.

W tym zakresie wyłączam publiczną dostępność danych mailowych, a każdy kierowany mail o treści reklamowej uważany będzie za naruszenie prywatności.